fbpx

LEKI CELOWANE​

To wspólna nazwa leków o alternatywnym do cytostatyków mechanizmach działania, które mogą przełamać oporność na chemioterapię. Ich działanie na nowotwór nie zależy od fazy cyklu podziału komórkowego. 

U chorych z chłoniakami najczęściej stosuje się:

  • Przeciwciała monoklonalne (rytuksymab, obinutuzumab, brentuksymab)
  • Inhibitory kinazy Brutona (ibrutinib, akalabrutynib, zanubrytynib)
  • Inhibitory kinazy fasfatydyloinozytolu (idelalizyb, kopanlizyb, umbralizyb)
  • Inhibitory bcl-2 (wenetoklaks)
  • Leki immunomodulujące (lenalidomid)
  • Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych (niwolumab, pembrolizumab)
  • Inhibitory deacetylaz histonów (belinostat, panobinostat)
  • Inhibitory metylotransferaz (inhibitor EZH2)
  • CART

Należy tu podkreślić, że cytostatyki (chemioterapia) stosowane u chorych z chłoniakiem agresywnym są również terapią celowaną o wybiórczej specyficzności.

REFUNDACJA LEKÓW CELOWANYCH PRZEZ NFZ

Print Friendly, PDF & Email