fbpx

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ЛІМФОМАМИ

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW Z CHŁONIAKAMI

На підставі правових норм Національного Фонду Здоров’я особи , які мають підтвердження виставлене погранслужбою Польщі або штамп Пограничної служби Польщі в документі подорожі , що підтверджує легальне перебування на території Польщі по пересіченню кордону від 24 лютого 2022 року в зв’язку з озброєним конфліктом на Україні будуть охоплені правилами надання послуг медичних послуг на таких самих підставах як і громадяни Польщі .

1

ГРУПА НА ФЕЙСБУКУ

Ми створили групу українською мовою для паціентів з України в якій паціенти українського походження , що зараз лікуються в Польщі , за допомогою лікаря  з вільним володінням українською мовою  зможуть підтримувати один одного інформацією і допомогати  в організації продовження лікування .

2

ПЕРЕЛІК ЛІКУВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

На сторінці hematologia.pl можна знайти список медичних осередків ,що надають допомогу паціентам з лімфомами в рамках фінансування Національним Фондом Здоров’я , тобто бесплатно. Пацієнти можуть контактувати безпосередньо с медичним центром або через інфолінію для онкохворих пацієнтів

3

ЛІКУВАННЯ

Продовжувати лікування в Польщі можна на  тих самих підставах як і громадяни Польщі . Паціенти можуть отримати лікування згідно до польських стандартів і можливостей,відповідно деколи   схема лікування може бути змінена

4

Клінічні дослідження

В Польщі більша частина сучасних методів лікування лімфом ,а  також частина „ таргетних” ліків не оплачується державою. Польським паціентам стараємося  дати можливість участі в  клінічних дослідженнях .  І ця можливість є зараз відкритою для пацієнтів з України.

Na podstawie wytycznych polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia osoby, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy będą objęte zasadami świadczeń zdrowotnych na tych samych zasadach jak obywatele Polski. Oznacza to, że możecie Państwo poszukiwać pomocy w dowolnym ośrodku, który współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia na takich samych zasadach jak Polacy oraz w miarę dostępności miejsc.

1

GRUPA NA FACEBOOKU

Utworzyliśmy grupę w języku ukraińskim dla Pacjentów z Ukrainy, w których obecnie leczący się w Polsce pacjenci pochodzenia ukraińskiego oraz lekarz będą mogli wesprzeć wiedzą oraz informacjami Uchodźców z Ukrainy chorujących na chłoniaki w odnalezieniu się w systemie ochrony zdrowia w Polsce i podjęciu kontynuacji leczenia.

2

LISTA OŚRODKÓW

Na stronie hematoonkologia.pl znajduje się lista ośrodków udzielających pomocy Pacjentom z chłoniakami w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli bezpłatnie. Pacjenci mogą kontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem lub poprzez Infolinię dla pacjentów onkologicznych.

3

LECZENIE

Kontynuując leczenie w Polsce na tych samych zasadach, jak Polacy, otrzymają Państwo propozycję leczenia wg polskich standardów i możliwości. Może to oznaczać czasem zmianę schematu leczenia.

4

BADANIA KLINICZNE

W Polsce znaczna część nowoczesnych metod leczenia chłoniaków wraz z częścią leków celowanych zarejestrowanych w Unii Europejskiej nie jest refundowana. Polskim pacjentom staramy się umożliwić ten dostęp w ramach badań klinicznych. Ta opcja też jest dla Państwa otwarta.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ / POZOSTAŁE INFORMACJE

Print Friendly, PDF & Email