fbpx

METODY LECZENIA CHŁONIAKÓW

Chłoniaki to choroby nowotworowe, których rokowanie jest stosunkowo dobre, potrafimy je skutecznie leczyć nawet w przypadkach o dużym zaawansowaniu klinicznym procesu.

Chłoniaki mają odmienny przebieg kliniczny od tzw. guzów litych, np. raka żołądka czy raka płuca, gdzie podstawową metodą leczenia pozostaje w większości przypadków chirurgia. U chorych z chłoniakami metody chirurgiczne mają mniejsze znaczenie, poza rozpoznaniem choroby, gdy konieczne jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego.

Podstawą leczenia są leki, które podawane dożylnie lub doustnie działają w całym organizmie, czyli tzw. chemioterapia często w skojarzeniu z immunoterapią, innymi lekami celowanymi, uzupełniona o radioterapię i / lub wysokodawkowaną chemioterapię z przeszczepem komórek hemopoetycznych.

W ostatniej dekadzie coraz większe znaczenie nabierają tzw. „leki celowane” o alternatywnym do cytostatyków mechanizmie działania.

Print Friendly, PDF & Email