fbpx

“Pacjent jest całością. Nie możemy tylko fachowo leczyć choroby, należy też dostrzec i zrozumieć wpływ choroby na życie pacjenta, znaleźć moment na pocieszenie i dobre słowo, zwłaszcza, gdy choroba znacząco obniża komfort życia lub wręcz życiu zagraża. Chęć niesienia pomocy pełnej, w sposób naturalny zatacza koło i rodzi potrzebę posiadania dobrych, najlepszych metod leczenia. Stąd tak cenne jest dla mnie doświadczenie programów lekowych, a teraz możliwość poszerzenia zasięgu i spektrum leków o udział w badaniach klinicznych.”

dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik

spec.hematolog, spec. chorób wewnętrznych

Od niemal 20 lat swoją pracę lekarską koncentruje się na leczeniu pacjentów hematologicznych w ramach poradni oraz oddziałów szpitalnych w Bytomiu i Częstochowie. Od 2010 roku pełni funkcje kierownicze w zakresie leczenia hematologicznego. Obecnie jest kierownikiem Poradni Hematologicznej  Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych  w Katowicach  oraz koordynatorem ds Hematologii Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego Nu-Med Oddział w Częstochowie. Wielokrotnie prezentowała przypadki kliniczne w ramach Lymphoma Forum of Excellence (LYFE). W 2016 zapoczątkowała i jest głównym organizatorem częstochowskiej konferencji Hematologia z Bliska dedykowanej lekarzom innych specjalności, transfuzjologom oraz diagnostom laboratoryjnym przybliżającą schorzenia hematologiczne.

Jest lekarzem zaangażowanym nie tylko w proces medyczny, ale również zrozumienie pełnych potrzeb pacjenta w procesie leczenia, co wyraża aktywnym działaniem jako prezes Częstochowskiej Fundacji Na Rzecz Hematologii „PRZY TOBIE”.

Od 2010 roku zajmuje się leczeniem chłoniaków w ramach programów lekowych NFZ. Jest aktywna w ramach Polskiej Grupy Szpiczakowej, Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med Oddział w Częstochowie
ul.Warszawska 30
REJESTRACJA: 34 399 47 00

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 
ul. Powstańców 31
REJESTRACJA: 32 209 11 36 lub 32 343 41 16

Gabinet hematologiczny w Częstochowie
Al.Wolności 1/3
REJESTRACJA: 34 365 95 50

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny
Nu-Med Oddział w Częstochowie
ul.Warszawska 30
REJESTRACJA: 34 399 47 00

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 
ul. Powstańców 31
REJESTRACJA: 
32 209 11 36 lub 32 343 41 16

Gabinet hematologiczny w Częstochowie
Al.Wolności 1/3
REJESTRACJA: 34 365 95 50

Print Friendly, PDF & Email