BIOPSJE

Materiał do badania histopatologicznego lub cytologicznego, można poza pobraniem wycinków również pobrać metodą biopsji. 

Biopsje gruboigłowe węzłów chłonnych 

Są rzadko wykonywane, gdyż pozwalają jedynie na pobranie małego fragmentu tkanki. W przypadku chłoniaków komórki nowotworowe zajmują często niewielką część powiększonego węzła, zaś resztę mogą stanowić inne komórki np. nacieku zapalnego. Uzyskanie jedynie fragmentu węzła może nie pokazać prawdziwego obrazu i dać wynik fałszywie ujemny, co wydłuża proces diagnostyczny i prowadzi do dalszego rozwoju choroby. Jeśli jest wykonywana to u chorych z chłoniakami najczęściej stosowaną biopsjią gruboigłową jest trepanobiopsja szpiku. Pozwala ona na ocenę histopatologiczną szpiku, w tym jego zajęcia przez chłoniaka, czy uszkodzenia np. w wyniku wcześniejszego leczenia. Biopsje gruboigłowe rozważa się w celu oceny zmian ogniskowych w narządach pozalimfatycznych, np. w miąższu wątroby czy płuca (wspomniana już wyżej biopsja transbronchialna.  

PRZEBIEG: Zabieg przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym. Wykonywany jest grubszą igłą, pozwalającą na pobranie wałeczka tkanki, o średnicy 2-5 mm.

MATERIAŁ: Bloczek tkanki (kości), wymagający utrwalenia (w zbuforowanej formalinie), odwapnienia (proces usuwania kości trwa ok tygodnia) i przygotowania preparatów (najczęściej tzw bloczki parafinowe, które można przechowywać dowolnie długo, w temperaturze pokojowej)

PODSTAWOWA METODA OCENY: Badanie histopatologiczne

MOŻLIWE BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE: Barwienia immunohistochemiczne

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) 

Pozwala na pobranie materiału biologicznego do badań cytologicznych (NIE HISTOPATOLOICZNYCH), cytometrii przepływowej, cytogenetycznych lub z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. W wybranych sytuacjach klinicznych może stanowić podstawę rozpoznania, częściej pełni rolę uzupełniającą, przydatną dla określenia np. zaburzeń cytogenetycznych czy innych czynników prognostycznych. Najczęściej wykonywaną BAC jest u chorych z chłoniakami biopsja aspiracyjna szpiku.

PRZEBIEG:Zabieg w znieczuleniu miejscowym. Wykonywany cieńszą igłą (mniejszy dyskomfort dla Chorego) pozwalającą na zaaspirowanie zawiesiny komórek 

MATERIAŁ: Zawiesina komórek umożliwiająca ich bezpośrednią ocenę zaraz po pobraniu. W razie konieczności wykonania późniejszych badań materiał trzeba przechowywać w specjalnych warunkach (np. zamrożenie w -70 stopni, wyizolowanie DNA czy RNA)

PODSTAWOWA METODA OCENY: Badanie cytologiczne

MOŻLIWE BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE: Cytometria przepływowa, badania cytogenetyczne, FISH, badania z wykorzystaniem metod biologii molekularnej

Print Friendly, PDF & Email