fbpx

BIOPSJE

Materiał do badania histopatologicznego lub cytologicznego, można poza pobraniem wycinków również pobrać metodą biopsji. 

Biopsje gruboigłowe węzłów chłonnych 

Są rzadko wykonywane, gdyż pozwalają jedynie na pobranie małego fragmentu tkanki. W przypadku chłoniaków komórki nowotworowe zajmują często niewielką część powiększonego węzła, zaś resztę mogą stanowić inne komórki np. nacieku zapalnego. Uzyskanie jedynie fragmentu węzła może nie pokazać prawdziwego obrazu i dać wynik fałszywie ujemny, co wydłuża proces diagnostyczny i prowadzi do dalszego rozwoju choroby. Jeśli jest wykonywana to u chorych z chłoniakami najczęściej stosowaną biopsjią gruboigłową jest trepanobiopsja szpiku. Pozwala ona na ocenę histopatologiczną szpiku, w tym jego zajęcia przez chłoniaka, czy uszkodzenia np. w wyniku wcześniejszego leczenia. Biopsje gruboigłowe rozważa się w celu oceny zmian ogniskowych w narządach pozalimfatycznych, np. w miąższu wątroby czy płuca (wspomniana już wyżej biopsja transbronchialna.  

PRZEBIEG: Zabieg przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym. Wykonywany jest grubszą igłą, pozwalającą na pobranie wałeczka tkanki, o średnicy 2-5 mm.

MATERIAŁ: Bloczek tkanki (kości), wymagający utrwalenia (w zbuforowanej formalinie), odwapnienia (proces usuwania kości trwa ok tygodnia) i przygotowania preparatów (najczęściej tzw bloczki parafinowe, które można przechowywać dowolnie długo, w temperaturze pokojowej)

PODSTAWOWA METODA OCENY: Badanie histopatologiczne

MOŻLIWE BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE: Barwienia immunohistochemiczne

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) 

Pozwala na pobranie materiału biologicznego do badań cytologicznych (NIE HISTOPATOLOICZNYCH), cytometrii przepływowej, cytogenetycznych lub z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. W wybranych sytuacjach klinicznych może stanowić podstawę rozpoznania, częściej pełni rolę uzupełniającą, przydatną dla określenia np. zaburzeń cytogenetycznych czy innych czynników prognostycznych. Najczęściej wykonywaną BAC jest u chorych z chłoniakami biopsja aspiracyjna szpiku.

PRZEBIEG:Zabieg w znieczuleniu miejscowym. Wykonywany cieńszą igłą (mniejszy dyskomfort dla Chorego) pozwalającą na zaaspirowanie zawiesiny komórek 

MATERIAŁ: Zawiesina komórek umożliwiająca ich bezpośrednią ocenę zaraz po pobraniu. W razie konieczności wykonania późniejszych badań materiał trzeba przechowywać w specjalnych warunkach (np. zamrożenie w -70 stopni, wyizolowanie DNA czy RNA)

PODSTAWOWA METODA OCENY: Badanie cytologiczne

MOŻLIWE BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE: Cytometria przepływowa, badania cytogenetyczne, FISH, badania z wykorzystaniem metod biologii molekularnej

Print Friendly, PDF & Email