fbpx

“Nowoczesne metody leczenia są doskonałym dowodem na przełożenie nauki na praktykę medyczną. Jako lekarz śledzący europejskie standardy leczenia, ale także mąż i ojciec, chciałbym, aby polscy pacjenci mieli dostęp do tych standardów i podejmę każde zaangażowanie, które może to moim pacjentom zapewnić.”

dr n.med. Kamil Wdowiak

spec. onkologii klinicznej

Pracę doktorancką poświęconą przewlekłej białaczce limfocytowej obronił w 2018 roku. W 2019 roku uzyskał specjalizację z zakresu Onkologii Klinicznej w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSKM w Katowicach, gdzie głównie zajmuje się leczeniem pacjentów chorych na choroby limfoproliferacyjne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiej Grupy Chłoniakowej, Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz Europejskiej Szkoły Onkologii Klinicznej (ESO). Autor ponad 7 publikacji naukowych i licznych doniesień zjazdowych. Od 1 stycznia 2019 rozpoczął szkolenie organizowane przez ESO – „Certificate of Competence in Lymphoma” – uznany na arenie międzynarodowej program kształcenia w hematoonkologii, autoryzowany przez Uniwersytet w Ulm.

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

Poradnia Chemioterapii Onkologicznej w Katowicach
ul. Reymonta 8
REJESTRACJA: 32 259 12 07

Indywidualna Praktyka Lekarska
REJESTRACJA: 606 401 496

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

Poradnia Chemioterapii Onkologicznej
w Katowicach
ul. Reymonta 8
REJESTRACJA: 32 259 12 07

Indywidualna Praktyka Lekarska
REJESTRACJA: 606 401 496

Print Friendly, PDF & Email