LEUKOPENIA

Białe komórki krwi – leukocyty – odpowiedzialne są przede wszystkim za obronę przeciw zakażeniom. Dlatego ich spadek, który zawsze występuje po chemioterapii może być groźny. Niedobór leukocytów we krwi najczęściej przebiega bezobjawowo, ale może manifestować się infekcją. 

Pamiętaj! Wystąpienie temperatury powyżej 38 stopni, dreszcze, kaszel, katar, ból gardła lub inne objawy zakażenia powinny być niezwłocznie skonsultowane z lekarzem rodzinnym.

Ze względu na niebezpieczeństwo szybkiego rozprzestrzenienia się infekcji i jej ciężkiego przebiegu, właściwe leczenie powinno być rozpoczęte natychmiast. Już kilku-kilkunasto godzinna zwłoka w podaniu antybiotyków może oznaczać konieczność hospitalizacji i podawania leków dożylnie.

Aby zmniejszyć ryzyko infekcji należy:

  • unikać kontaktu z osobami przeziębionymi, kaszlącymi, z czynną lub rozpoczynającą się infekcją,
  • zmniejszyć do minimum przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, takich jak sklepy, koncerty, uczelnie oraz w środkach komunikacji publicznej, np. w autobusach, pociągach itp.
Nie ma natomiast jakichkolwiek przeciwwskazań do spacerów przy dobrej pogodzie, choć należy się powstrzymać od intensywnego wysiłku fizycznego i unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce. 

Ponadto:
  • często wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywamy
  • często myć ręce, przynajmniej kilkanaście razy dziennie, w tym po każdym pobycie w toalecie
  • często wykonywać toaletę jamy ustnej
  • unikać pokarmów pochodzących z nieznanego źródła
  • unikać skaleczeń z przerwaniem ciągłości skóry (np. przy goleniu), które też może stać się miejscem wtargnięcia zakażenia
  • kobiety miesiączkujące nie powinny używać w czasie leczenia cytostatycznego tamponów, a jedynie zwykłe podpaski; tampony, zatrzymując wydalaną krew mogą sprzyjać infekcji
  • zawsze warto rozważyć usunięcie potencjalnych ognisk infekcji (np. martwych korzeni zębów, zaniedbanego zapalenia zatok). Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem chemioterapii. W razie pojawienia się nowych ognisk w trakcie leczenia, czas i właściwy sposób postępowania należy uzgodnić z prowadzącym chemioterapię onkologiem/hematologiem

W niektórych sytuacjach stosuje się czynniki stymulujące tworzenie granulocytów. Są one sprzedawane w gotowych do użycia ampułkostrzykawkach i podaje się je jako zastrzyki podskórnie. O wskazaniach do podania czynników wzrostu granulocytów decyduje lekarz hematolog/onkolog.

Print Friendly, PDF & Email