fbpx

CHŁONIAK to nowotwór, ale nie rak!​

Czy ja naprawdę mam raka? Jest to pytanie, które zadają sobie wszyscy rozpoczynający leczenie w ośrodkach onkologicznych. Możliwość usłyszenia twierdzącej odpowiedzi powoduje strach, a nawet panikę. 

Odpowiedź brzmi jednak: nie – jeśli dowiedzieliście się, że choroba, którą u Was rozpoznano to chłoniak. 

Dlaczego? Oto kilka zdań wyjaśnienia: Organizm człowieka składa się z wielu milionów różnych rodzajów komórek. Takie pojedyncze komórki, tworzące organy i układy narządów – są jakby cegiełkami budulcowymi. Jeśli są potrzebne organizmowi – mnożą się, jeśli jest ich za dużo lub się starzeją – obumierają. Dzięki temu młode komórki mogą zastępować stare. Czasem jednak fizyczny lub chemiczny bodziec powoduje, że organizm traci kontrolę nad jakimś rodzajem komórek, a te zaczynają się dzielić i mnożyć bez względu na to, czy są potrzebne czy nie. W konsekwencji powstaje zgrupowanie niepotrzebnych i nieprawidłowych komórek, czyli guz – nowy twór – nazywany nowotworem. Jeśli guz pochodzi z komórek nabłonka np. przewodu pokarmowego lub układu oddechowego nazywamy go rakiem. Tak więc każdy rak jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór można nazwać rakiem. 

Nowotwory dzielą się na trzy główne grupy: mięsaki, raki, chłoniaki; a więc rak to nie chłoniak, a chłoniak to nie mięsak; każda z tych dużych grup dzieli się jeszcze na wiele podgrup mikroskopowych, a rokowanie jest różne dla każdej z nich. Chłoniaki są nowotworami wywodzącymi się z nieprawidłowych, mnożących się bez kontroli organizmu limfocytów – komórek układu limfatycznego (chłonnego). Często już w początkowym okresie choroby, komórki chłoniaka obecne są we krwi i/lub szpiku, skąd poprzez naczynia krwionośne mogą przedostać się praktycznie wszędzie, do każdego miejsca w organizmie. W przeciwieństwie do większości raków, komórki chłoniaka są wrażliwe na leki chemiczne (cytostatyki), powszechnie zwane chemioterapią. Poza cytostatykami mamy do dyspozycji wiele innych metod leczenia, takich jak radioterapia, przeszczepy, przeciwciała monoklonalne i inne leki celowane, których bardziej szczegółowy opis znajdą Państwo w zakładce temu poświęconej.  

Obecne możliwości leczenia sprawiają, że możemy coraz skuteczniej i w większym komforcie dla pacjenta leczyć chłoniaki.

CHŁONIAK TO DIAGNOZA, NIE WYROK

Print Friendly, PDF & Email