fbpx

AKTUALNIE REKRUTUJĄCE BADANIA​

Badania prowadzone są w ośrodku badań klinicznych PRATIA MCM KRAKÓW

CHŁONIAKI Z OBWODOWYCH LIMFOCYTÓW T PTCL

PEŁNA NAZWA BADANIA:

NAZWA BADANIA
w Pratia MCM Kraków

PEŁNA NAZWA BADANIA:

Phase II Study to Assess AFM13 in Patients With R/R CD30-positive T-cell Lymphoma or Transformed Mycosis Fungoides (REDIRECT)

NAZWA BADANIA
w Pratia MCM Kraków

REDIRECT

Print Friendly, PDF & Email