fbpx

OBJAWY OGÓLNE

Objawy ogólne – w znaczeniu onko-hematologicznym – to zespół 3 objawów obserwowanych u osób chorujących na chłoniaka, z dużą masa guza. Zaliczamy do nich:

Objawy ogólne mogą się pojawić już na początku choroby – w przypadku jej dużej dynamiki lub w sytuacji, gdy chłoniak rozwija się przez wiele lat skrycie, w sposób skąpo-objawowy (np. w chłoniaku Hodgkina z zajęciem węzłów chłonnych śródpiersia). Potów, które pojawiają się w ciągu dnia, w czasie aktywności fizycznej, nie uważa się za objaw ogólny. 

Klasyczne poty nocne – mają związek z przestrojeniem się metabolizmu organizmu – oznaczają zazwyczaj konieczność zmian piżamy, towarzyszy im spadek wagi ciała. Izolowaną utratę wagi – ok ponad 10%, podobnie jak stany podgorączkowe, można uznać za objaw ogólny jedynie, gdy nie ma innych zdarzeń, które mogą je tłumaczyć, takich jak zmiana trybu życia, dieta czy infekcje. Często u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina obserwuje się także świąd mający związek z degranulacją mastocytów, ale należy pamiętać, że świądu nasilającego się po ciepłej kąpieli czy spożyciu alkoholu nie uznaje się za klasyczny objaw ogólny. 

Print Friendly, PDF & Email