fbpx

DIAGNOSTYKA CHŁONIAKÓW

Potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie chłoniaka może tylko lekarz. Zwykle nie jest to możliwe podczas jednorazowej wizyty. 

Do postawienia pełnego rozpoznania potrzebne jest ustalenie dotychczasowego przebiegu choroby, czyli tzw. wywiad lekarski. Poza tym, lekarz musi palpacyjnie, to znaczy używając swoich palców, zbadać wszystkie dostępne w badaniu węzły chłonne, określić ich wielkość, spoistość, ruchomość oraz ustalić czy są bolesne. Zawsze jednak, aby z całą pewnością postawić diagnozę, podejrzany węzeł chłonny należy pobrać chirurgicznie do badania histopatologicznego, czyli mikroskopowego. Badanie mikroskopowe węzła chłonnego to jedyny wiarygodny i w miarę łatwy sposób ustalenia pewnego rozpoznania.

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest w przypadku chłoniaków bardzo ważne. Umożliwia bowiem rozpoczęcie właściwego leczenia przeciwnowotworowego, a prawidłowa terapia zastosowana od momentu diagnozy zwiększa szanse powodzenia leczenia. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania, przed rozpoczęciem ewentualnej terapii,
lekarz musi znać zasięg, czyli stopień zaawansowania choroby.

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI:

Print Friendly, PDF & Email