fbpx

ODLEGŁE POWIKŁANIA​

Odległe powikłania leczenia przeciwnowotworowego mogą nie wystąpić wcale lub pojawić się kilka lat po zakończeniu leczenia. Są one trudne do przewidzenia i bardzo różnorodne. 

Wiadomo, że chemioterapia może uszkadzać wiele narządów, na przykład serce, płuca, wątrobę, układ nerwowy, układ rozrodczy. Ryzyko wystąpienia opóźnionych powikłań narządowych zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanej chemioterapii, ewentualnego skojarzenia chemioterapii z radioterapią oraz od przebytych chorób. 

Stopień ryzyka możliwych odległych powikłań, w każdym indywidualnym przypadku, trzeba omówić z lekarzem po ustaleniu planu leczenia. Leczenie przeciwnowotworowe: chemioterapia, radioterapia, konieczność powtarzania terapii, w tym wysokodawkowaną chemioterapia z przeszczepem szpiku, zwiększają ryzyko wtórnych procesów nowotworowych, które stwierdza się niekiedy w 20 – 30 lat później. Wynika stąd konieczność regularnych badań kontrolnych oraz wykonywanie uznanych działań skriningowych (takich jak choćby badanie piersi, w tym USG piersi i mammografia u kobiet po zakończeniu leczenia chłoniaka Hodgkina). 

Ryzyko niepłodności dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a zależy od intensywności leczenia. U mężczyzn należy rozważyć zamrożenie nasienia przed rozpoczęciem leczenia. Niestety nie możemy oferować podobnej możliwości kobietom. U kobiet leczenie może wywołać przedwczesną menopauzę  (wypadnięcie funkcji jajników), która może wymagać leczenia hormonalnego.

Print Friendly, PDF & Email