fbpx

INHIBITORY FOSFATAZY INOZYTOLU (iP3K)

To grupa leków, która była dostępna w Polsce jedynie dla chorych uczestniczących w badaniach klinicznych.

Ich mechanizm działania jest podobny do inhibitorów kinazy Brutona, jednak ze względu na częstsze efekty działań niepożądanych rzadko się je obecnie stosuje.

Ze względu na większą częstość poważnych infekcji, co szczególnie było widoczne w czasie pandemii COVID-19, wstrzymano większość badań klinicz-nych z zastosowaniem ihibitorów iP3K.

Print Friendly, PDF & Email