CHŁONIAK TO DIAGNOZA, NIE WYROK​

Witaj w serwisie
  • Pokonaj Chłoniaka!
  • www.chloniak.org

Najważniejszą informacją dla pacjentów

ze zdiagnozowanym chłoniakiem oraz ich rodzin jest możliwość leczenia tego nowotworu na każdym etapie choroby!

  • CHŁONIAKI to nowotwory, które mogą być leczone coraz skuteczniej i mniej obciążająco dla pacjenta.
  • W ostatnich latach jesteśmy świadkami przełomu w ich leczeniu.
  • Znana i stosowana do niedawna jako główna metoda leczenia - chemioterapia - stała się obecnie wg europejskich standardów jedynie jednym z elementów leczenia.
  • W większości przypadków jest już możliwe, a wręcz konieczne jej uzupełnienie lub zastąpienie przez tzw. „leki celowane” o innym niż chemioterapia mechanizmie działania. Metody te są słabo lub niedostępne w ramach NFZ, ale możliwe jest ich włączenie do terapii w ramach badań klinicznych.

CHŁONIAKI

CO ROKU ATAKUJĄ W POLSCE

0

PACJENTÓW W KAŻDYM WIEKU

Możesz szukać wsparcia
i pomocy wśród pacjentów
w Stowarzyszeniach Chorych!

iwCLL 2019

ZJAZD PTHiT 2019 W dniach 22-23 września 2019 w Edynburgu...

ZJAZD PTHiT

ZJAZD PTHiT 2019 Tegoroczny zjazd PTHiT odbywał się Łodzi w...

NASZ ZESPÓŁ LECZENIA CHŁONIAKÓW

W obecnym momencie daje najlepsze szanse pełnego wykorzystania dostępnych w Polsce światowych możliwości leczenia chłoniaków. Jest to model, który współpracując z NFZ w ramach refundowanych terapii, daje możliwość dostępu do nowoczesnych metod leczenia finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach badań klinicznych.

NASI PARTNERZY

PATRON MEDALNY
Print Friendly, PDF & Email