Wesprzyjmy pacjentów i ośrodki hematoonkologiczne!

W związku z pandemią COVID-19 do naszej Fundacji zgłosili się pracownicy i studenci Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten zespół to grupa naukowców zajmujących się ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. 

A dziś przyłączyli się do ochrony zdrowia i chcą pomóc pacjentom z chłoniakami, którzy w trakcie leczenia zmagają się z obniżoną odpornością i są narażeni na jego działanie bardziej niż nawet osoby starsze, a także ośrodkom medycznym, w których są leczeni!

 
Bardzo im dziękujemy i oferujemy wsparcie!
W dniu 18 marca 2020 rozpoczęli zbieranie funduszy na ten cel. Pozyskiwane na konto Fundacji będą rozdysponowane na zakup środków ochrony dla pacjentów i szpitali.

Gdzie wpłacić?

Szanowni Państwo, z powodu nierzetelności portalu “Zrzutka.pl”, który odmawia przekazania uzbieranych przez Państwa pieniędzy, prosimy, by kolejne wpłaty przelewać bezpośrednio na konto Fundacji "Pokonaj Chłoniaka” PL52 1600 1462 1880 6351 0000 0001

Jednocześnie informujemy, że pierwsze maseczki ze środków Fundacji zostały już zakupione niezależnie od nieotrzymanych pieniędzy ze zrzutka.pl

Więcej o zespole tych wspaniałych ludzi TUTAJ

Możesz czytać więcej...

Print Friendly, PDF & Email