fbpx

dr hab. n. med Maciej Kaźmierczak

spec.hematolog, spec. chorób wewnętrznych

Od 1987 roku pracuje w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu gdzie zajmuje się działalnością leczniczą, naukową oraz dydaktyczną. Prowadzi pacjentów z różnymi schorzeniami hematologicznymi, jest konsultantem hematologiem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego oraz szpitali głównie zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Jest od wielu lat sekretarzem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. 

Jako adiunkt Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Kostnego UMP prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziału lekarskiego (w języku polskim i angielskim) oraz analityki medycznej UMP w zakresie hematologii (gdzie jest koordynatorem kursu), chorób wewnętrznych i cytomorfologii. Prowadzi również wykłady i szkolenia dla lekarzy i analityków medycznych. Był i jest kierownikiem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii. Jest autorem wielu prac w indeksowanych czasopismach polskojęzycznych i zagranicznych. Za swoją działalność nagradzany przez JM Rektora UMP nagrodami naukowymi.

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

Instytut Onkologii
im M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

ul. Garncarska 11
REJESTRACJA: 12 634 84 94
SEKRETARIAT: 12 634 82 68

Pratia – MCM w Krakowie
ul. Rejtana 2
konsultacje lekarskie hematologiczne i internistyczne
REJESTRACJA: 12 295 41 00

CM LuxMed
ul. Lublańska 38
Konsultacje hematologiczne
REJESTRACJA: 22 33 22 888

Print Friendly, PDF & Email