fbpx

Badania prób wątrobowych i prób nerkowych​

Ocena czynności nerek

Nerki są narządem filtrującym krew, oczyszczając ją z nadmiaru szkodliwych produktów przemiany materii, odpowiadają za metabolizm i wydalanie wielu leków. W związku z tym dla bezpieczeństwa terapii oraz pacjenta, stopień ich sprawności może decydować o wyborze schematu leczenia, dawkowaniu leków, wyborze metody obrazowania oraz przygotowania pacjenta do TK.

Przy upośledzonej ich czynności należy unikać odwodnienia i leków nefrotoksycznych.

Aby ocenić sprawność nerek w procesie diagnostycznym wykonywane są następujące badania: kreatynina, eGFR, badanie ogólne moczu.

eGFR (z ang. Glomerular Filtration Rate – wielkość przesączania kłębuszkowego) to podstawowy parametr, który wiąże się ściśle z poziomem kreatyniny we krwi. W dużym uproszczeniu mówi o tym na ile % nerki pracują, a dokładniej – jaka objętość krwi przesącza się w ciągu 1 minuty.

  • Wartości prawidłowe: >/= 90 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała.
  • Wartości w zakresie 60-89 ml/min powinny zostać ocenione przez lekarza – nie muszą świadczyć o upośledzeniu czynności nerek.
  • Wartości w zakresie < 60 ml/min świadczą o upośledzeniu czynności nerek.
  • Wartości w zakresie < 30 ml/min oznaczając poważną niewydolność nerek.
  • Wartości w zakresie < 15 ml/min są wskazaniem do leczenia nerkozastępczego ( najczęściej hemodializ)

Badanie ogólne moczu pozwala wykryć białkomocz, krwinkomocz – wczesne objawy choroby nerek.

Ocena wydolności wątroby

Funkcją wątroby jest metabolizm białek, węglowodanów, kwasów tłuszczowych, cholesterolu, wychwytywanie z organizmu związków szkodliwych, metabolizm większości leków, synteza białek osocza, czynników krzepnięcia, utrzymanie we krwi prawidłowego poziomu glukozy. Ocena wyjściowej wydolności wątroby pozwala przewidzieć ryzyko powikłań w przebiegu leczenia związanego z upośledzeniem jej funkcji, które może przejawiać się jako uszkodzenie komórki wątrobowej, cholestaza, stłuszczenie, włóknienie, uszkodzenie naczyń. Znając stan wątroby, można odpowiednio zaplanować przebieg oraz intensywność leczenia.

Aby ocenić stan wątroby w procesie diagnostycznym wykonywane są następujące badania: ALAT, ASPAT, bilirubina, fosfataza alkaliczna, GGTP, poziom albumin, INR, cholinesteraza.

O istotnym ryzyku poważnej hepatotoksyczności mówimy, gdy:

  • ALAT osiągnie trzykrotność górnej granicy normy (3xGGN)
  • Bilirubina osiągnie dwukrotność górnej granicy normy (2xGGN)

Dodatkowo pomocniczym badaniem jest USG ( ocena morfologiczna wątroby).

Print Friendly, PDF & Email

Poznaj Autora:

lek. Ewa Pietrusza
spec.hematolog, spec.chorób wewnętrznych

Swoją drogę lekarską skoncentrowała na diagnozowaniu i leczeniu pacjentów hematologicznych. Chorymi na chłoniaki zajmuje się od 2010r. pracując najpierw w Klinice Hematologii w Krakowie, następnie w Oddziale Hematologicznym w Szpitalu w Nowym Sączu, a aktualnie – w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Chęć leczenia nowoczesnymi metodami zaowocowała współpracą z ośrodkiem badań klinicznych Pratia MCM Kraków.

WIĘCEJ