fbpx

WYKLUCZENIE OGNISK INFEKCJI​

Przed każdą chemioterapią należy wykluczyć czynną infekcję u pacjenta; ważnych informacji dostarcza wywiad, badanie fizykalne, oznaczenie morfologii z rozmazem, CRP.

Jeżeli tylko mamy na to czas, tzn. chłoniak nie zagraża bezpośrednio życiu chorego i leczenie może być odroczone, należy wykluczyć obecność potencjalnych ognisk infekcji u pacjenta. Jest to bardzo ważne, ponieważ w trakcie chemioterapii i immunoterapii spada odporność komórkowa i humoralna, często występuje neutropenia, ryzyko rozwoju infekcji jest duże, a jeszcze większe jeśli planowana jest długotrwała immunosupresja. Powikłania infekcyjne powodują konieczność odroczenia chemioterapii – co niekorzystnie wpływa na rokowanie.

Dlatego zalecane są konsultacje: 

  • stomatologiczna (sanacja uzębienia)
  • laryngologiczna
  • ginekologiczna u kobiet.
  • W wybranych przypadkach inne np. pulmonologiczna oraz posiew moczu.

U pacjentów przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych zlecamy wymazy z nosa, gardła, odbytu (wykrywanie nosicielstwa bakterii).

Print Friendly, PDF & Email