fbpx

PROGRAMY LEKOWE NFZ

Leczenie w ramach programów lekowych obejmuje leki innowacyjne związane z wysokimi kosztami. Dostęp do leczenia został zagwarantowany jedynie pacjentom spełniającym odpowiednie kryteria kwalifikacyjne, które są najczęściej w Polsce bardziej restrykcyjne od stosowanych w innych krajach europejskich. Programy stwarzają szansę nowoczesnego leczenia dla pacjentów, mających największe szanse na skuteczność terapii.

W ramach terapii chłoniaków programy lekowe w Polsce obejmują kwalifikujących się pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, anaplastycznym z dużych komórek, przewlekłą białaczką limfocytową, chłoniaku rozlanym z dużych komórek B oraz chłoniaku grudkowym. O tym, czy pacjent potencjalnie kwalifikuje się do programu lekowego informuje pacjenta lekarz prowadzący na właściwym etapie choroby. Jeśli pacjent, który nie kwalifikuje się do programu lekowego, wymaga leczenia nowoczesnymi lekami, można rozważyć udział pacjenta w badaniach klinicznych, które otwierają drogę do innowacyjnych metod terapii udzielanych również bezpłatnie.

Każdy program lekowy jest szczegółowo opisany wraz z kryteriami kwalifikacji, kryteriami wyłączenia, schematem oraz sposobem podawania leków, a także wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta oraz monitorujących leczenie.

Print Friendly, PDF & Email