fbpx

OCENA UKŁADU ODDECHOWEGO

W procesie planowania leczenia przeciwnowotworowego, dbając o jego bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka ważne jest sprawdzenie sprawności układu oddechowego.

Standardowo wykonywane badania do oceny czynnościowej i morfologicznej to gazometria krwi włośniczkowej oraz rtg/TK klatki piersiowej.

U pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc ( astma oskrzelowa/POCHP) w szczególnych przypadkach ( np. przed wysokodawkowaną chemioterapią wspartą przeszczepieniem komórek krwiotwórczych) wymagane jest wykonanie spirometrii. W wybranych przypadkach klinicznych przy podejrzeniu zmian śródmiąższowych, grzybicy płuc, wykonuje się dodatkowo badanie HRCT.

Print Friendly, PDF & Email