fbpx

KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA

W pierwszym okresie po zakończeniu leczenia, kontrole odbywają się stosunkowo często: co 1-3 miesięcy do czasu pełnego powrotu do sprawności z przed choroby, następnie co 3-6 miesięcy. W kolejnych latach, konsultacje mogą odbywać się nawet co 6-12 miesięcy, pod warunkiem możliwości zapewnienia Pacjentowi kontaktu i szybkiego terminu wizyty przy pojawieniu się pierwszych niepokojących go objawów.

Wizyty kontrolne będą obejmować: zebranie wywiadu, badanie przedmiotowe i badania dodatkowe dobrane pod kątem:

W przypadku chłoniaków agresywnych, tanich jak chłoniak limfoblastyczny, chłoniak Burkitta czy chłoniak rozlany z dużych komórek B, brak wznowy choroby w pierwszych 2 latach w praktyce oznacza wyleczenie. Zwyczajowo kontynuujemy jednak obserwacje onkologiczną do 5 lat od zakończenia leczenia. U większości pacjentów nie wiemy co spowodowało chorobę, nie potrafimy więc wykluczyć możliwości powstania po raz kolejny, w tym samym organizmie. To ryzyko, nie większe niż 5% w skali życia, nie zmniejsza się nawet po 10-20 latach.

Pacjentów z chłoniakami indolentnymi obserwujemy znacznie dłużej, praktycznie do końca życia. Dynamika wznów jest u nich mniejsza, nie mamy konieczności zlecania badań obrazowych, a zwłaszcza tomografii komputerowej w bezobjawowych przypadkach.

Osobnym problemem są tzw. wtórne pierwotne procesy nowotworowe (ang. SPM – Secondary Primary Malignancies), związane wprost z intensywnością leczenia cytostatykami, stosowaniem radioterapii czy wieloletnia immunosupresją.

Większość z Pacjentów staje się grupą starych znajomych, dzielących wspólny los, mających wspólne problemy, związanych z lekarzem prowadzącym i ośrodkiem, w którym byli leczeni na długie lata.

Print Friendly, PDF & Email