fbpx

“Udział w badaniach klinicznych umożliwia chorym szeroki dostęp do nowych technologii medycznych, a zwłaszcza leków o alternatywnym mechanizmie działania, niejednokrotnie stanowiąc jedyną opcję terapeutyczną. Wiedząc, jak wiele można dać pacjentom dzięki nowym lekom, moim celem jest nie tylko rozwijanie tych metod, ale również zwiększenie ich dostępności, która w Polsce jest mało satysfakcjonująca. Wierzę, że najbliższe lata przyniosą zmiany, ale też wiem, jak ważne dla zmian jest edukowanie pacjentów i poszerzanie świadomości. Stąd zaangażowanie w działania w inicjatywę Pokonaj Chłoniaka.”

dr hab. n.med. Monika Długosz-Danecka Prof. NIO-PIB

spec.hematolog, spec. chorób wewnętrznych

Od 2012 roku zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami układu chłonnego, początkowo w ramach Katedry i Kliniki Hematologii UJ w Krakowie. Od czerwca 2019 roku, wspólnie z Prof. Wojciechem Jurczakiem, rozwija Zespół Leczenia Chłoniaków w Instytucie Onkologii w Krakowie oraz ośrodku badań klinicznych Pratia-MCM. Aktywnie uczestniczy w ponad 50 badaniach klinicznych w obszarze rozwoju leczenia chłoniaków. Zajmuje się także problematyką kardiotoksyczności w leczeniu onkologicznym. Prowadzi aktywną współpracę naukowo-badawczą z wiodącymi ośrodkami hematologicznymi o uznanej światowej renomie. Jest autorką licznych prac naukowych i doniesień zjazdowych.

Mając na uwadze konieczność pogłębiania wiedzy społecznej na temat zapobiegania chłoniakom, możliwościom diagnostycznym i terapeutycznym, prowadzi wykłady w ramach warsztatów Lymphoma Forum of Excellence (LYFE), Uniwersytetu III wieku, Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, warsztaty dla pielęgniarek, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz hematologów, a także konsultacje dla chorych za pośrednictwem środków masowego przekazu: radio RMF FM, radio Kraków, telewizja Polsat.

Jest członkiem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii (ICOS) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH).

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

Instytut Onkologii
im M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie
ul. Garncarska 11
REJESTRACJA: 12 634 84 94
SEKRETARIAT: 12 634 82 68

Pratia – MCM w Krakowie
ul. Pana Tadeusza 2
konsultacje lekarskie dla Chorych z Chłoniakami
REJESTRACJA: 12 295 41 00

Pratia – MCM w Krakowie
ul. Pana Tadeusza 2
kwalifikacja do badań klinicznych
REJESTRACJA: 12 295 41 00

INSTYTUT ZDROWIA dr Boczarska-Jedynak
w Oświęcimiu
ul. Gen. Jana Dąbrowskiego 4
konsultacje lekarskie dla Chorych z Chłoniakami
REJESTRACJA: 794 07 07 01

W ramach Zespołu Leczenia Chłoniaków przyjmuje:

Instytut Onkologii
im M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

ul. Garncarska 11
REJESTRACJA: 12 634 84 94
SEKRETARIAT: 12 634 82 68

Pratia – MCM w Krakowie
ul. Pana Tadeusza 2
kwalifikacja do badań klinicznych
REJESTRACJA:12 295 41 00

Pratia – MCM w Krakowie
ul. Pana Tadeusza 2
konsultacje lekarskie dla Chorych z Chłoniakami
REJESTRACJA: 12 295 41 00

INSTYTUT ZDROWIA
dr Boczarska-Jedynak
w Oświęcimiu
ul. Gen. Jana Dąbrowskiego 4
konsultacje lekarskie dla Chorych z Chłoniakami
REJESTRACJA: 794 07 07 01

Print Friendly, PDF & Email