fbpx

ANEMIA – NIEDOKRWISTOŚĆ

Czerwone krwinki – erytrocyty – są odpowiedzialne są za transport tlenu w organizmie. Zmniejszenie ich ilości powoduje niedotlenienie tkanek w ustroju. Pacjenci odczuwają wtedy osłabienie, szybko się męczą (uczucie duszności przy wysiłku), mogą mieć zawroty i bóle głowy, uczucie szybkiego bicia serca (kołatania) czy wrażenie szumu w uszach. 

Jeśli objawy takie pojawiły się nagle, a ich intensywność narasta, należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. W większości przypadków objawy narastają stopniowo, a organizm jest stosunkowo dobrze zaadoptowany do niższego stężenia hemoglobiny.  

Aby złagodzić skutki anemii po chemioterapii warto: 

Organizm, by mógł przeciwstawić się chorobie nowotworowej, musi być w dobrej kondycji. W czasie chemioterapii nie wolno więc zaprzestać leczenia innych chorób, odkładając to – jako mniej ważne – na później. Zaniedbanie leczenia chorób serca, tarczycy lub innych może prowadzić do pojawienia się objawów niedokrwistości już przy stosunkowo niewielkim spadku stężenia hemoglobiny. 
 

Krew jest specyficznym „lekiem”, którego dostępność zależy od popularności honorowego krwiodawstwa w Państwa rejonie. Choć nigdy oddanie krwi przez rodzinę czy znajomych chorego nie jest warunkiem jej przetoczenia, zwiększenie liczby honorowych dawców krwi leży we wspólnym, najlepiej rozumianym interesie pacjentów i prowadzących ich lekarzy. Szczegółowe informacje o regionalnych stacjach krwiodawstwa i możliwościach oddawania krwi można uzyskać w każdej placówce onkologicznej.

Print Friendly, PDF & Email