fbpx

Schemat ratunkowy w przypadku nawrotowego / opornego na leczenie agresywnego chłoniaka nieziarniczego.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

PREBEN jako nowy schemat ratunkowej chemioterapii w nawrotowych/opornych chłoniakach agresywnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Print Friendly, PDF & Email