fbpx

Lenalidomid w leczeniu I linii DLBCL – badanie ROBUST.​

Lenalidomid w leczeniu I linii DLBCL – badanie ROBUST. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z...

Czytaj całość

Randomizowana faza III próby ibrutynibu i rytuksymabu z cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem w nie-zarodkowym ośrodkowym chłoniaku z dużych komórek B

Ibrutynib w leczeniu pierwszej linii DLBCL. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Wyniki randomizowanego badania III fazy. CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u...

Czytaj całość