fbpx

Radioimmunoterapia u chorych z chłoniakiem grudkowym.​

Radioimmunoterapia u chorych z chłoniakiem grudkowym. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Dane z 8-letniej obserwacji 281 pacjentów. CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208...

Czytaj całość

Radioimmunoterapia u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza nie kwalifikujących się do leczenia dużymi dawkami.​

Konsolidacja z radioimmunoterapią 90Y ibritumomabu tiuxetanu u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza nie kwalifikujących się do leczenia dużymi dawkami: wyniki wieloośrodkowego badania II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków, po 8-letniej obserwacji. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Monika Długosz-Danecka Polska Grupa ds. Chłoniaków przeprowadziła badanie II...

Czytaj całość