fbpx

Randomizowane badanie fazy 3 awatrombopagu, nowego agonisty receptora trombopoetyny w leczeniu chorych z przewlekłą małopłytkowością immunologiczną.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Print Friendly, PDF & Email