fbpx

Brentuksymab u pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina, nie kwalifikujących się do ASCT.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Print Friendly, PDF & Email