fbpx

Nivolumab w leczeniu nawrotowego / opornego chłoniaka Hodgkina po niepowodzeniu leczenia brentuksymabem.​

Nivolumab w leczeniu nawrotowego / opornego chłoniaka Hodgkina po niepowodzeniu leczenia brentuksymabem. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Monika Długosz-Danecka Wojciech Jurczak Doświadczenia polskich ośrodków. CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków. Randomizowane badanie fazy 3...

Czytaj całość

Bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem nieziarniczym lub przewlekłą białaczką limfocytową: badanie fazy 1 / 2a.​

Bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem nieziarniczym lub przewlekłą białaczką limfocytową: badanie fazy 1 / 2a. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem...

Czytaj całość