fbpx

Bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem nieziarniczym lub przewlekłą białaczką limfocytową: badanie fazy 1 / 2a.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

CZYTAJ WIĘCEJ

Print Friendly, PDF & Email