fbpx

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

Radioimmunoterapia z zastosowaniem Betalutinu u chorych z nawrotowym chłoniakiem B-komórkowym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków.

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Print Friendly, PDF & Email