fbpx

Ibrutynib w leczenie pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym: wyniki wieloośrodkowego badania fazy 2 DAWN.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

W badaniu DAWN oceniono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu u pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym (FL). 

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków.

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Print Friendly, PDF & Email