fbpx

Wenetoklaks w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej z delecją 17p.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

 Wenetoklaks pozwala na osiągnięcie długotrwałych odpowiedzi u chorych z CLL z delecją 17p.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków.

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Print Friendly, PDF & Email