fbpx

Skuteczność akalabrutynibu u chorych z nawrotowym/opornym CLL.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

I randomizowane badanie, w którym wykazano większą skuteczność inhibitorów kinazy Brutona w porównaniu do inhibitorów kinazy PI3K.

CZYTAJ WIĘCEJ

Print Friendly, PDF & Email