fbpx

Ibrutynib jest rzadko odstawiany z powodu działań niepożądanych – podsumowanie praktyki klinicznej

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

Celem pracy była analiza stosowania ibrutynibu w praktyce klinicznej u chorych z nawrotową/ oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej wysokiego ryzyka.

CZYTAJ WIĘCEJ

Print Friendly, PDF & Email