fbpx

Randomizowane badanie fazy 3 awatrombopagu, nowego agonisty receptora trombopoetyny do leczenia przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u chorych z małopłytkowością ITP.​

Losowe badanie fazy 3 awatrombopagu, nowego agonisty receptora trombopoetyny do leczenia przewlekłej małopłytkowości immunologicznej. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Avatrombopag, doustny agonista receptora trombopoetyny, został porównany z placebo w 6-miesięcznym, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu fazy 3 z grupą równoległą, z otwartą fazą przedłużenia, w celu oceny...

Czytaj całość

Avatrombopag w leczeniu małopłytkowości immunologicznej.​

Avatrombopag w leczeniu małopłytkowości immunologicznej. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Monika Długosz-Danecka CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Losowe badanie fazy 3 awatrombopagu, nowego agonisty receptora trombopoetyny do leczenia przewlekłej małopłytkowości immunologicznej. Losowe badanie fazy 3 awatrombopagu, nowego agonisty receptora trombopoetyny do … Czytaj dalej Avatrombopag w leczeniu...

Czytaj całość