fbpx

Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT)

Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): Lenalidomid versus schemat wybrany przez badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak W grupie chorych z nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza Lenalidomid wykazał wyższą skuteczność w porównaniu ze schematami leczenia wybranymi...

Czytaj całość

Konferencja Praktyka Hematologiczna

Konferencja Praktyka Hematologiczna język: polski język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak PrUZUPEŁNIĆ CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym …...

Czytaj całość

Standardy leczenia chłoniaków 2019 – kurs dla Onkologów Klinicznych organizowany przez CMPK

Standardy leczenia chłoniaków 2019 – kurs dla Onkologów Klinicznych organizowany przez CMPK język: polski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Prezentacja prof. Wojciecha Jurczaka na temat standardów w leczeniu chłoniaków. CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologów Kraków 2018 II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologów Kraków 2018...

Czytaj całość

Lenalidomid w leczeniu I linii DLBCL – badanie ROBUST.​

Lenalidomid w leczeniu I linii DLBCL – badanie ROBUST. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z...

Czytaj całość

Sesja edukacyjna o chłoniaku grudkowym na 24 konferencji EHA

Sesja edukacyjna o chłoniaku grudkowym na 24 konferencji EHA (European Haematological Assocition) lipiec 2019 język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ ARTYKUŁ 1 : PDF CZYTAJ ARTYKUŁ 2 : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym...

Czytaj całość

Randomizowana faza III próby ibrutynibu i rytuksymabu z cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem w nie-zarodkowym ośrodkowym chłoniaku z dużych komórek B

Ibrutynib w leczeniu pierwszej linii DLBCL. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Wyniki randomizowanego badania III fazy. CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u...

Czytaj całość