fbpx

Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): Lenalidomid versus schemat wybrany przez badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

W grupie chorych z nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza Lenalidomid wykazał wyższą skuteczność w porównaniu ze schematami leczenia wybranymi przez badacza. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków.

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Print Friendly, PDF & Email