fbpx

Porównanie Ibrutynibu z temsyrolimusem.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

Wykazano wyższość Ibrutynibu nad temsyrolimusem u chorych z nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza. Wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania fazy 3.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków.

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Print Friendly, PDF & Email