fbpx

Acalabrutinib w leczeniu chorych z chłoniakiem z komórek płaszcza.

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

Przegląd aktualnego stanu wiedzy. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków.

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Print Friendly, PDF & Email