fbpx

Leczenie chorych z nawrotowym/opornym NHL o wysokim stopniu złośliwości

Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków:

Prezentacja ze Zjazdu PTHiT w Łodzi 2019

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Optimal Management in R/R HL”

Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków.

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Print Friendly, PDF & Email