fbpx

Badanie ASCEND

Badanie ASCEND fazy 3 język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Prezentacja na International Workshop on CLL 2019 w Edynburgu PREZENTACJA: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Leczenie chorych z opornym/nawrotowym NHL o wysokim stopniu złośliwości Leczenie chorych z nawrotowym/opornym NHL o wysokim stopniu złośliwości język:… Czytaj dalej II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa...

Czytaj całość

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018.​

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszeni Hematologicznego ASH 2018. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Akalbrutynib w skojarzeniu BR u chorych z MCL CZYTAJ PREZENTACJĘ : PPTX CZYTAJ WIĘCEJ Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018. Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszeni Hematologicznego ASH 2018. język: angielski rok wydania: … Czytaj dalej Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia...

Czytaj całość

Acalabrutinib w leczeniu chorych z chłoniakiem z komórek płaszcza.​

Acalabrutinib w leczeniu chorych z chłoniakiem z komórek płaszcza. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Przegląd aktualnego stanu wiedzy.  CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Przyszłe analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): lenalidomid a wybór badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. Analizy...

Czytaj całość

Skuteczność akalabrutynibu u chorych z nawrotowym/ opornym CLL. ​

Skuteczność akalabrutynibu u chorych z nawrotowym/opornym CLL. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak I randomizowane badanie, w którym wykazano większą skuteczność inhibitorów kinazy Brutona w porównaniu do inhibitorów kinazy PI3K CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Wenetoklaks dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p: wyniki z pełnej...

Czytaj całość

Acalabrutinib u chorych z chłoniakiem z komórek płaszcza.​

Acalabrutinib u chorych z chłoniakiem z komórek płaszcza. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Monika Długosz-Danecka CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Przyszłe analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): lenalidomid a wybór badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. Analizy podgrup w randomizowanym badaniu...

Czytaj całość