fbpx

Leki biologiczne biorównoważne w hematologii.

Leki biologiczne biorównoważne w hematologii – bezpieczeństwo, skuteczność, ekonomia. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Prezentacja na Zjazd PTHiT w Łodzi 2019 PREZENTACJA: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Leczenie chorych z opornym/nawrotowym NHL o wysokim stopniu złośliwości Leczenie chorych z nawrotowym/opornym NHL o wysokim stopniu złośliwości język:… Czytaj dalej II...

Czytaj całość

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018.​

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszeni Hematologicznego ASH 2018. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Akalbrutynib w skojarzeniu BR u chorych z MCL CZYTAJ PREZENTACJĘ : PPTX CZYTAJ WIĘCEJ Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018. Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszeni Hematologicznego ASH 2018. język: angielski rok wydania: … Czytaj dalej Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia...

Czytaj całość

Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT)

Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): Lenalidomid versus schemat wybrany przez badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak W grupie chorych z nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza Lenalidomid wykazał wyższą skuteczność w porównaniu ze schematami leczenia wybranymi...

Czytaj całość

Bezpieczeństwo i farmakokinetyka CP10 biosymilaru rytuksymabu u chorych z wcześniej nieleczonym chłoniakiem grudkowym. ​

Bezpieczeństwo i farmakokinetyka CP10 biosymilaru rytuksymabu u chorych z wcześniej nieleczonym chłoniakiem grudkowym. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała...

Czytaj całość

MCL – Konferencja ”Jak Leczę” Wrocław 2019

Konferencja ”Jak Leczę” Wrocław 2019 – MCL język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Prezentacja prof. Wojciecha Jurczaka na temat leczenia chłoniaka z komórek płaszcza CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Przyszłe analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): lenalidomid a wybór badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie...

Czytaj całość

Standardy leczenia chłoniaków 2019 – kurs dla Onkologów Klinicznych organizowany przez CMPK

Standardy leczenia chłoniaków 2019 – kurs dla Onkologów Klinicznych organizowany przez CMPK język: polski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Prezentacja prof. Wojciecha Jurczaka na temat standardów w leczeniu chłoniaków. CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologów Kraków 2018 II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologów Kraków 2018...

Czytaj całość

Biosymilary Rytuksymabu.​Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019

Konferencja Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019 Biosymilary Rytuksymabu. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Program konferencji Aggressive Lymphoma Workshop Bologna 2019 oraz prezentacja prof. Wojciecha Jurczaka  CZYTAJ PROGRAM: PDF CZYTAJ PREZENTACJĘ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Przyszłe analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): lenalidomid a wybór badacza w nawrotowym lub...

Czytaj całość

Sympozjum satelitarne o biosymilarach rytuksymabu na ICML Lugano 2019. ​

Sympozjum satelitarne o biosymilarach rytuksymabu na ICML Lugano 2019. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Przyszłe analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): lenalidomid a wybór badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002...

Czytaj całość

Skuteczność akalabrutynibu u chorych z nawrotowym/ opornym CLL. ​

Skuteczność akalabrutynibu u chorych z nawrotowym/opornym CLL. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak I randomizowane badanie, w którym wykazano większą skuteczność inhibitorów kinazy Brutona w porównaniu do inhibitorów kinazy PI3K CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Wenetoklaks dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p: wyniki z pełnej...

Czytaj całość

Lenalidomid w leczeniu I linii DLBCL – badanie ROBUST.​

Lenalidomid w leczeniu I linii DLBCL – badanie ROBUST. język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z...

Czytaj całość