fbpx

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018.​

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszeni Hematologicznego ASH 2018. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Akalbrutynib w skojarzeniu BR u chorych z MCL CZYTAJ PREZENTACJĘ : PPTX CZYTAJ WIĘCEJ Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018. Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszeni Hematologicznego ASH 2018. język: angielski rok wydania: … Czytaj dalej Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia...

Czytaj całość

Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT)

Analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): Lenalidomid versus schemat wybrany przez badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak W grupie chorych z nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza Lenalidomid wykazał wyższą skuteczność w porównaniu ze schematami leczenia wybranymi...

Czytaj całość

Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B.​

Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Monoterapia MOR208 wykazała obiecującą aktywność kliniczną u pacjentów z nawrotowym DLBCL i FL. CZYTAJ ARTYKUŁ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018.​ Konferencja Amerykańskiego...

Czytaj całość

Ibrutynib w leczenie pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym: wyniki wieloośrodkowego badania fazy 2 DAWN. ​

Ibrutynib w leczenie pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym: wyniki wieloośrodkowego badania fazy 2 DAWN. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak W badaniu DAWN oceniono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu u pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym (FL).  CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF...

Czytaj całość

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia obinutuzumabu-chlorambucylem u chorych z CLL i chorobami współistniejącymi.​

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia obinutuzumabu-chlorambucylem u chorych z CLL i chorobami współistniejącymi. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Monika Długosz-Danecka Analiza praktyki klinicznej w Polsce. CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Wenetoklaks dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p: wyniki z pełnej populacji badania kluczowego fazy II....

Czytaj całość

Brentuksymab u pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina, nie kwalifikujących się do ASCT.​

Brentuksymab u pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina, nie kwalifikujących się do ASCT. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Chłoniak Hodgkina u pacjentów w podeszłym wieku: retrospektywna wieloośrodkowa analiza z Polskiej Grupy Badawczej ds. Chłoniaków. Randomizowane badanie fazy 3...

Czytaj całość

Przegląd możliwości terapeutycznych u chorych z nawrotowym/opornym DLBCL.​

Przegląd możliwości terapeutycznych u chorych z nawrotowym/opornym DLBCL. język: angielski język: polski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Monika Długosz-Danecka CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208...

Czytaj całość

Pierwotna kardioprotekcja zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u chorych leczonych antracyklinami w schemacie R-CHOP.​

Pierwotna kardioprotekcja zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u chorych leczonych antracyklinami w schemacie R-CHOP. język: angielski język: polski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Monika Długosz-Danecka CZYTAJ ARTYKUŁ: PDF CZYTAJ WIĘCEJ Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologicznego ASH 2018. Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszeni Hematologicznego ASH 2018. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z …...

Czytaj całość

Bezpieczeństwo i farmakokinetyka CP10 biosymilaru rytuksymabu u chorych z wcześniej nieleczonym chłoniakiem grudkowym. ​

Bezpieczeństwo i farmakokinetyka CP10 biosymilaru rytuksymabu u chorych z wcześniej nieleczonym chłoniakiem grudkowym. język: angielski rok wydania: 2018 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Badanie fazy IIa przeciwciała CD19 MOR208 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. Badanie fazy IIa przeciwciała...

Czytaj całość

MCL – Konferencja ”Jak Leczę” Wrocław 2019

Konferencja ”Jak Leczę” Wrocław 2019 – MCL język: angielski rok wydania: 2019 Autorzy z Zespołu Leczenia Chłoniaków: Wojciech Jurczak Prezentacja prof. Wojciecha Jurczaka na temat leczenia chłoniaka z komórek płaszcza CZYTAJ PREZENTACJĘ : PDF CZYTAJ WIĘCEJ Przyszłe analizy podgrup w randomizowanym badaniu MCL-002 (SPRINT): lenalidomid a wybór badacza w nawrotowym lub opornym na leczenie...

Czytaj całość