fbpx

INHIBITORY EZH2

INHIBITORY EZH2 Metylotransferaza EZH2 jest enzymem z grupy metylotransferaz histonów, które są głównymi regulatorowymi czynnikami epigenetycznymi i odpowiadają zarówno za wyciszanie jak i aktywację niektórych genów. Mutacje w genie EZH2 odkryto u 20-30% chorych na DLBCL i FL. Zmiany te są opisywane jako mutacje „wzmocnienia funkcji” metylotransferazy EZH2, ponieważ prowadzą do zwiększenia aktywności bądź...

Czytaj całość

LEKI IMMUNOMODULUJĄCE i INHIBITORY PUNKTU KONTROLNEGO

LEKI IMMUNOMODULUJĄCE i INHIBITORY PUNKTU KONTROLNEGO Leki immunomodulujące oraz inhibitory punktu kontrolnego niszczą komórki nowotworowe, wykorzystując własny układ immunologiczny chorego. Lenalidomid – jedyny zaaprobowany jak dotąd lek immunomodulujący – znacząco zwiększa właściwości cytotoksyczne limfocytów T, pozwalając na eliminację nowotworowych limfocytów B. Jest więc potencjalnie skuteczny, również w przypadku kolejnych mutacji (zmian) komórki nowotworowej, które...

Czytaj całość

PRZECIWCIAŁA BISPECYFICZNE

PRZECIWCIAŁA BISPECYFICZNE ang. BISPECIFIC ANTIBODIES Ostatnio rozpoczęto badania nad tzw. przeciwciałami bispecyficznymi, które mogą bezpośrednio wiązać komórkę nowotworową z komórką efektorową (zwykle limfocytem T cytotoksycznym), doprowadzając do jej unicestwienia. Mechanizm ich działania przypomina opisane dalej terapie CAR-T, z tą różnicą, że wykorzystują one własne, niezmodyfikowane genetycznie limfocyty chorego. Podanie przeciwciał bispecyfinczych nie wymaga wcześniejszych...

Czytaj całość

CHEMIOTERAPIA CELOWANA

CHEMIOTERAPIA CELOWANA Obecnie, coraz częściej stosujemy tzw. „celowaną chemioterapię” gdzie cytostatyk (toksyna komórkowa) jest sprzężony z przeciwciałem monoklonalnym. Przeciwciało zapewnia transport leku bezpośrednio w pobliże błony komórkowej. A następnie… dzieje się to, co opisano już w krakowskiej legendzie o smoku wawelskim, który zdechł wypalony od środka po pożarciu nafaszerowanej siarką imitacji owieczki. NA CZYM...

Czytaj całość

PROGRAMY LEKOWE

PROGRAMY LEKOWE NFZ Leczenie w ramach programów lekowych obejmuje leki innowacyjne związane z wysokimi kosztami. Dostęp do leczenia został zagwarantowany jedynie pacjentom spełniającym odpowiednie kryteria kwalifikacyjne, które są najczęściej w Polsce bardziej restrykcyjne od stosowanych w innych krajach europejskich. Programy stwarzają szansę nowoczesnego leczenia dla pacjentów, mających największe szanse na skuteczność terapii. W ramach...

Czytaj całość

CART

CAR T-Cells Terapia CAR T-cell (Chimeric Antigen Receptor T-cell) to obecnie jedna z naj-nowocześniejszych metod leczenia nowotworów . W procesie leczenia wyko-rzystuje się własne, autologiczne limfocyty T pacjenta, które w laboratorium poddaje się modyfikacji genetycznej, doprowadzając do ekspresji na ich powierzchni receptora dla antygenów komórek nowotworowych, które chcemy zniszczyć. W przypadku chłoniaków z limfocytów...

Czytaj całość

INHIBITORY METYLOTRANSFERAZ

WKRÓTCE DLA WAS INHIBITORY METYLOTRANSFERAZ INHIBITOR EZH2 Przygotowujemy artykuł nt. INHIBITORA EZH2 w leczeniu chłoniaka. Wkrótce zostanie opublikowany. Tymczasem zapraszamy Cię do korzystania z dostępnych zasobów strony....

Czytaj całość

INHIBITORY DEACETYLAZ HISTONÓW

WKRÓTCE DLA WAS INHIBITORY DEACETYLAZ HISTONÓW BELINOSTAT PANOBINOSTAT Przygotowujemy artykuł nt. powyższych metoda leczenia chłoniaka. Wkrótce zostanie opublikowany. Tymczasem zapraszamy Cię do korzystania z dostępnych zasobów strony....

Czytaj całość

INHIBITORY IMMUNOLOGICZNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH

WKRÓTCE DLA WAS INHIBITORY IMMUNOLOGICZNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH​ NIWOLUMAB PEMBROLIZUMAB Przygotowujemy artykuł nt. powyższych metoda leczenia chłoniaka. Wkrótce zostanie opublikowany. Tymczasem zapraszamy Cię do korzystania z dostępnych zasobów strony....

Czytaj całość

LEKI IMMUNOMODULUJĄCE

WKRÓTCE DLA WAS LEKI IMMUNOMODULUJĄCE LENALIDOMID Przygotowujemy artykuł nt. powyższych metoda leczenia chłoniaka. Wkrótce zostanie opublikowany. Tymczasem zapraszamy Cię do korzystania z dostępnych zasobów strony....

Czytaj całość