fbpx

OCENA UKŁADU ODDECHOWEGO

OCENA UKŁADU ODDECHOWEGO W procesie planowania leczenia przeciwnowotworowego, dbając o jego bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka ważne jest sprawdzenie sprawności układu oddechowego. Standardowo wykonywane badania do oceny czynnościowej i morfologicznej to gazometria krwi włośniczkowej oraz rtg/TK klatki piersiowej. U pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc ( astma oskrzelowa/POCHP) w szczególnych przypadkach ( np. przed wysokodawkowaną chemioterapią...

Czytaj całość

WYKLUCZENIE OGNISK INFEKCJI

WYKLUCZENIE OGNISK INFEKCJI​ Przed każdą chemioterapią należy wykluczyć czynną infekcję u pacjenta; ważnych informacji dostarcza wywiad, badanie fizykalne, oznaczenie morfologii z rozmazem, CRP. Jeżeli tylko mamy na to czas, tzn. chłoniak nie zagraża bezpośrednio życiu chorego i leczenie może być odroczone, należy wykluczyć obecność potencjalnych ognisk infekcji u pacjenta. Jest to bardzo ważne, ponieważ...

Czytaj całość

OCENA ENDOKRYNOLOGICZNA

OCENA ENDOKRYNOLOGICZNA​ Ocena endokrynologiczna jest szczególnie ważna u pacjentów chorujących na cukrzycę, choroby tarczycy, ale także, aby wykluczyć niezdiagnozowaną wcześniej nadczynność tarczycy. Dlatego na etapie planowania leczenia przeciwnowotworowego dokonuje się oceny tarczycy, a u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą ocenia wyrównanie glikemii oraz wyrównanie metaboliczne. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ niektóre leki stosowane w chemioterapii...

Czytaj całość

OCENA KARDIOLOGICZNA

OCENA KARDIOLOGICZNA​ Ocena kardiologiczna jest istotna u wszystkich pacjentów, a oszacowanie wydolności mięśnia sercowego pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań związanych z leczeniem, ponieważ toksyczne działanie leków przeciwnowotworowych może spowodować zaostrzenie niewydolności serca, upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zaostrzenie choroby wieńcowej, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia. Badanie stanu mięśnia sercowego pozwoli odpowiednio...

Czytaj całość

BADANIA CYTOLOGICZNE

WKRÓTCE DLA WAS BADANIA CYTOLOGICZNE Przygotowujemy artykuł nt. badań cytologicznych w diagnostyce chłoniaka. Wkrótce zostanie opublikowany. Tymczasem zapraszamy Cię do korzystania z dostępnych zasobów strony....

Czytaj całość

BARWIENIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

WKRÓTCE DLA WAS BARWIENIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE Przygotowujemy artykuł nt. bariweń immunohistochemicznych w diagnostyce chłoniaka. Wkrótce zostanie opublikowany. Tymczasem zapraszamy Cię do korzystania z dostępnych zasobów strony....

Czytaj całość

KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA

KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA W pierwszym okresie po zakończeniu leczenia, kontrole odbywają się stosunkowo często: co 1-3 miesięcy do czasu pełnego powrotu do sprawności z przed choroby, następnie co 3-6 miesięcy. W kolejnych latach, konsultacje mogą odbywać się nawet co 6-12 miesięcy, pod warunkiem możliwości zapewnienia Pacjentowi kontaktu i szybkiego terminu wizyty przy pojawieniu...

Czytaj całość

REMISJA MOLEKULARNA I BIOLOGICZNA

REMISJA MOLEKULARNA I BIOLOGICZNA Remisja molekularna, ściśle związana z pojęciem minimalnej choroby resztkowej (MRD, ang Minimal Residual Disease). Przy pomocy klasycznych metod cytologicznych (oglądając np. preparat aspiratu szpiku pod mikroskopem) jesteśmy w stanie znaleźć 1 komórkę nowotworową na 100 (czyli 1%, 0,01, 10-2).  Mamy bardziej czułe metody (np. cytometrię przepływową lub metody biologii molekularnej),...

Czytaj całość

REMISJA KLINICZNA

REMISJA KLINICZNA Każdy z Chorych oczekuje, że wynikiem leczenia będzie całkowita odpowiedź (CR, ang. Complete Remission lub Complete Regression).  Co to tak naprawdę znaczy? Wymaga to dłuższego wytłumaczenia.  Pierwszym terminem jest remisja kliniczna, która oznacza brak jakichkolwiek objawów choroby ani zmian w badaniach laboratoryjnych i obrazowych. To dobry wynik, choć nie musi jeszcze oznaczać wyleczenia...

Czytaj całość

W TRAKCIE LECZENIA

W TRAKCIE LECZENIA Opieka nad Pacjentem w trakcie prowadzonego leczenia jest dobrze zorganizowana, zwykle prowadzona przez jednego specjalistę, który nadzoruje cały proces.  Badania diagnostyczne, które wykonuje się w tym okresie znajdują się z konkretnych działach. W trakcie leczenia prowadzi się monitorowanie czynności ważnych dla życia narządów, pod kątem możliwych działań niepożądanych stosowanych leków, stąd...

Czytaj całość