fbpx

Powstaje Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego w ramach Instytutu Onkologii w Krakowie.

Chłoniaki to ogromnie zróżnicowana grupa nowotworów układu chłonnego, w której postawienie prawidłowego i precyzyjnego rozpoznania determinuje skuteczne postępowanie terapeutyczne. Dobór właściwego schematu leczenia w I linii uzależniony jest od wyników procesu diagnostycznego. Najlepiej jeśli przebiega on w ośrodku dysponującym wysokiej klasy doświadczonymi specjalistami, diagnostami oraz odpowiednim sprzętem. Chłoniaki to także intensywne leczenie, które wymaga objęcia Pacjenta wielospecjalistyczną opieką. 

Dążąc do takiego modelu, terapii krakowscy lekarze i badacze chłoniaków – prof. Wojciech Jurczak oraz dr n.med. Monika Długosz-Danecka podjęli współpracę z krakowskim oddziałem Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, łącząc swoje ogromne międzynarodowe doświadczenie w leczeniu chłoniaków z nowoczesnymi i kompletnymi możliwościami Instytutu w zakresie leczenia nowotworów. 

Dzięki tej współpracy w Instytucie powstaje Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego w ramach Kliniki Onkologii. Będzie to drugie w Polsce miejsce poświęcone wyłączenie leczeniu chłoniaków. Pierwsze – również w Instytucie im. Marie Skłodowskiej-Curie – działa od lat w Warszawie pod kierunkiem prof. Jana Walewskiego.

Kraków od 25 lat jest miejscem, które sukcesywnie poszerza możliwości leczenia dla pacjentów chorujących na chłoniaki, rozwijając współpracę międzynarodową, także w ramach badań klinicznych otwierających wielu pacjentom drogę do leczenia ultranowoczesnymi metodami, niedostępnymi w ramach refundacji NFZ.
 
Utworzenie Pododdziału w Instytucie Onkologii to bardzo dobra wiadomość dla chorujących na chłoniaki, którzy jednocześnie zyskują dostęp do diagnostów i lekarzy z ogromnym doświadczeniem w zakresie leczenia nowotworów, hematologów doskonale zorientowanych w nowoczesnych standardach terapii, a także możliwości płynących właśnie z badań klinicznych prowadzonych przez Zespół Leczenia Chłoniaków w Pratia MCM w Krakowie. 
 
Pododdział zyska pełną gotowość strukturalną w najbliższych tygodniach, jednak z jego możliwości skorzystali już pierwsi pacjenci.

Możesz czytać więcej...

Print Friendly, PDF & Email