fbpx

Raport Nowotwory Układu Chłonnego

"Chłoniaki stanowią liczną i niejednorodną grupę nowotworów. Rokowania pacjentów są mocno zróżnicowane z zależności od typu i przebiegu choroby. Rozwój nowoczesnych terapii stwarza nowe szanse, ale równocześnie wiąże się z nowymi wyzwaniami dla lekarzy, pacjentów oraz ośrodków, które ich leczą."

Organizacja opieki nad pacjentami z chorobami hematoonkologicznymi wymaga zmian – to najważniejsze wnioski z raportu „Nowotwory układu chłonnego”, który został opracowany przez Modern Healthcare Institute.

W ramach raportu wypowiedzili się także prof. Wojciech Jurczak oraz Alicja Prochoń, a całość dostępna jest tutaj.

 

Spis treści raportu:

  • Wstęp – Alicja Prochoń, Katarzyna Lisowska
  • Rozdział 1. Perspektywa pacjentów – Krzysztof Jakubiak
  • Rozdział 2. Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjentów chorych na nowotwory układu chłonnego – prof. Tomasz Wróbel
  • Rozdział 3. Organizacja leczenia chorych na chłoniaki w Polsce – prof. Krzysztof Giannopoulos
  • Rozdział 4. Rozwój terapii, możliwości leczenia i potrzeby pacjentów z nowotworami układu chłonnego – prof. Wojciech Jurczak
  • Podsumowanie
Print Friendly, PDF & Email