fbpx

REFUNDACJA CAR-T ORAZ POLATUZUMABU VEDOTINU OD 1 MAJA

W ostatnich dniach napłynęły do nas bardzo dobre wiadomości dla Pacjentów cierpiących na chłoniaka DLBCL o włączeniu do listy refundacyjnej programów lekowych - polatuzumabu vedotinu oraz CAR-T.

Obie metody znacznie zwiększają szanse na wyleczenie Chorych, którzy do tej pory mieli ograniczone szanse przy niepowodzeniu terapii w ramach dostępnego, refundowanego leczenia. Jest to doskonała wiadomość dla Pacjentów, choć wymagająca również słowa komentarza. O ile podanie polatuzumabu vedotinu jest możliwe w każdym ośrodku hematoonkologicznym, o tyle procedura CAR-T wymaga akredytowanej placówki, które w Polsce mają ograniczoną ilość miejsc, co będzie wiązało się zatem z bardzo ścisłą kwalifikacją Pacjentów na podstawie aktualnej dostępności leczenia. 

Mamy nadzieję, że system zadziała sprawnie, musimy się jednak liczyć, że pojawią się dylematy, jak ten, czy leczenie powinno być zastosowane u Pacjenta, który ma największe szanse na powodzenie terapii, czy Pacjent dla którego CAR-T jest ostatnią szansą, choć bardzo niewielką. Jest to jednak ogromny krok wprzód, który ufamy doprowadzi w Polsce do realnego poszerzenia dostępności nowoczesnego leczenia.

Print Friendly, PDF & Email