fbpx

RODO

Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA POKONAJ CHŁONIAKA, (Biuro Fundacji ul. Rejtana 2, 31-501 Kraków), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000810662, NIP: 6751716995, REGON: 384712668, (dalej „Fundacja”).

Cel, podstawa i okres przetwarzania danych:
Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia serwisu formularza zapisu do newslettera oraz sesji live na stronie ww.chloniak.org , kanałów w mediach społecznościowych, wysyłania Państwu e-maili lub listu pocztą z informacjami o metodach leczenia, akcjach oraz wydarzeniach z życia Fundacji organizowanych we współpracy z innymi podmiotami oraz zaproszeniami na spotkania związane z tą tematyką (dalej „Newsletter”).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera oraz prowadzenia działań w mediach społecznościowych. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę lub wycofać się z aktywności w mediach społecznościowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Fundację do naszych kontrahentów, takich jak dostawcy usług informatycznych, wyłącznie gdy będzie to niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania Państwa danych. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów trzecich wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych, jednak w takim przypadku Fundacja stosować będzie właściwe zabezpieczenia zapewniające ochronę Państwa danych, takie jak Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z administratorem?
W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: iod@chloniak.org właściwym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację.

Print Friendly, PDF & Email